מבוא - ניהול רשות החדשנות

השתדלנו ליצור מסמך מקצועי ומעניין שישמש מוקד למקבלי ההחלטות, לתעשייה ולאלו, הן בישראל והן בחו"ל, המעוניינים בחדשנות הישראלית. במקביל, הדו"ח כולל נושאים הקשורים למדיניות החדשנות בישראל, ומסקור את המגמות הטכנולוגיות והכלכליות המרכזיות בתעשיית ההיי-טק, הן ברמה המקומית והן בעולם. כחלק מדו "ח זה אנו גאים להציג את הישגי רשות החדשנות במהלך שנת 2018. הרשות, הנכנסת השנה השלישית לפעילותה (בעקבות המעבר ממשרד המדען הראשי) נמצאת בעיצומה של פעילות מוגברת. פעילות זו מכוונת ליישום תכנית החומש הכוללת יעדים ומטרות מפורטים, שעיקריהם מובאים בדוח זה. מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים משמעותיים בתחום החדשנות בתקופה שבה האינטליגנציה המלאכותית מתבססת על הפלטפורמה הטכנולוגית המרכזית של דורנו. בשנים האחרונות, מדינות רבות עשירות במשאבים, הבינו את כוחה של החדשנות כמפתח לצמיחה כלכלית ומשקיעות סכומי עתק בחדשנות ובמחקר. אתגרים אלה יעמדו במרכז הבמה בפעילות רשות החדשנות בשנים הקרובות. נדרשת שיתוף פעולה נרחב על מנת להבטיח את מעמדה המוביל של מדינת ישראל בתחרות החדשנות העולמית ולהגדיל את ההשפעה הכלכלית והחברתית של פעילות החדשנות בישראל. בשנת 2018 חיזקה רשות החדשנות את שיתוף הפעולה שלה עם מגוון של מחלקות ממשלתיות האחראיות על המגזרים המרכזיים במשק הישראלי, ואנו מתכוונים להמשיך ולפעול לקראת מטרה זו בשנים הקרובות. ברצוננו להודות לאגף אסטרטגיה וכלכלה של הרשות על הכנת הדו"ח ועריכתו. כמו כן אנו מודים לכל עובדי הרשות וחברי מועצת הרשות על עבודתם המסורה והיצירתית במהלך שנת 2018 ומברכים את הרשות על ההישגים הרבים שאפיינו את השנה החולפת. אנו מזמינים את שותפינו לממשלה ולתעשייה להמשיך ולפעול יחד איתנו בשנת 2019 במטרה לקדם את החדשנות הישראלית ולהרחיב את השפעתה על המשק הישראלי.

להורדת הקובץ המלא - לחץ כאן