תהליך ההתקשרות

פיתוח עסקי, ליווי והטמעה , בניית אסטרטגיה שיווקית, חדשנות. מהתכנון ועד ליישום - מלווים אותך להצלחה.

ישנן מספר דרכים לעבודה משותפת ובהתאם לכך גם צורות התקשרות שונות.אופן ההתקשרות נקבע על פי אפיון הצרכים.

איך מתחילים ?
פגישת להיכרות - להיכרות ובדיקה רעיונית של המטרות ואתגרים להתמודדות
קצת רקע עלינו, עליך והעסק / המיזם
חתימה על טופס שמירת סודיות                        
הגדרת צרכים ראשונית
בדיקת כדאיות- בחינת הפרויקט בפריזמה של מצב העסק מול היעדים
רשימת שירותים רלוונטיים - ננסה יחדיו להגדיר את תחומי האתגרים העיקריים
בדיקת התאמת הלקוח - נבדוק אם אכן אנחנו הכתובת לאתגרים המוצבים בפניך

אפיון צרכים ראשוני -  בשלב זה נעמיק במטרות ואתגרים להתמודדות בעסק
שיחות עם מנהל העסק / המיזם, חברי הנהלה ואנשי מפתח  
דיווחים - קצת מספרים.. נתונים..
מהי הגדרתך להצלחת הפרויקט (בשלב הבא נגיש את הגדרתנו)
זיהוי צרכים

הגשת המלצות לתכנית עבודה - מסקנות ראשוניות וגיבוש מטרות הפרויקט
התדיינות על הגדרת הצרכים שאופיינו
תאום עמדות לגבי הצלחת הפרויקט, ציפיותיך מהפרויקט וציפיותינו
הגדרת אנשי קשר בארגון ועזרתך ועזרת העובדים
התאמת יועצים ושירותים נלווים
הגדרת אופן העבודה המשותף - אחת לכמה זמן ניפגש, דיווחים, עדכונים
הגדרת החומר שיוגש בכתב -באופן שוטף יוגשו דיווחי ביניים
הדרישות ממך- נברר יחדיו מה אתה רוצה/ מסוגל/צריך לתרום כחלק מהפרויקט.

תחילת הפעילות - עפ"י מבנה הפרויקט
יומן פרויקט - ריכוז מפורט של כל פעילותינו, כך תוכל לדעת מה נעשה, מתי, ואיך
לוח זמנים - נגדיר את תקופת הפרויקט ואת תקופת הניסיון
נקודות ביקורת - מבנה ההסכם מושתת על נקודות בקורת להתקדמות

להצלחת הפעילות דרושה מחויבות לשיתוף פעולה מלא, אנו זמינים וקשובים ככל שנדרש ובכל עת במשך כל התהליך.

 

עקרונות מפתח בעבודה המשותפת >קרא עוד